Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul anunț vă aducem la cunoștință Declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei Covid 19, adoptată la 19.03.2020 de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Adresa date cu caracter personal_ISJ.pdf