Viziune si Misiune

Viziunea Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice ”I.N.Socolescu” ca şcoală a secolului XXI, este aceea de a forma și dezvolta capacitatea de gândire creativă şi divergentă a elevilor, motivaţia şi disponibilitatea lor de a reacţiona pozitiv la schimbare, asumarea unor valori democratice şi atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.

Misiunea noastă este să asigurăm consistența și coerența activităților desfășurate în școală în jurul unor scopuri și valori comune ca:

  • Dobândirea de competenţe şi deprinderi care să asigure deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții;
  • Conceperea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea performanţelor şcolare;
  • Egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la procesul educaţional;
  • Atingerea standardelor de performanţă privind componentele activităţii manageriale;
  • Racordarea sistemului de management al resurselor umane la exigenţele învăţământului european;
  • Perfecţionarea personalului didactic prin formarea continuă.