COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE An școlar 2013/2014

Nr. 860/31.10.2014

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ÎN ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015

1. Președinte: Prof. Cazacu Monica – director

2. Prof. Stanciu Liana – responsabilul Comisiei pentru Asigurarea Calității

3. Prof. Guiman Dana – responsabil Comisie Metodică Educație Artistică și Educație fizică

4. Prof. Dobrică-Văsi Lavinia Elena – responsabil Comisie metodică matematică

5. Prof. Lupu Dana – Secretar al Consiliului de Administrație (fără drept de vot)

6. Susan Elena – părinte

7. Ilie Valentina – părinte

8. Prof. Geană Elena – reprezentant al Primarului Sectorului 1

9. Tăsel-Silvică Stan – reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1

1 Marinescu Constantin – reprezentant al Consiliului local al Sectorului 1

DIRECTOR,

 

Prof. Cazacu Monica